THEMA: WATER

Na de drukke dagen rond de Fancy Fair en Vaderdag, leerden we ook meer bij over 'water'.
Enkele zaken die aan bod kwamen in de klas:
- Gesprekken over 'zuinig zijn met water' en samenwerkingsopdracht
- Herhaling van enkele letters met de pingpongballetjes uit de waterbak
- Enkele zeedieren bespreken en nadien uitwerken als versiering voor de fancy fair
- Het juiste aantal schelpen verdelen over de 2 zeedieren: begrippen zoals meer, minder, evenveel worden herhaald. We leerden hoe 'een sommetje' eruit ziet en leerden de symbolen + en = kennen.
- Muntthee maken mét een beetje lekkere honing uit Bastion 8
- Tel - en taalspelletjes: aantal woorden in een zin, lettergrepen, hakken en plakken, 2 dezelfde woorden herkennen,…
- Vormen van getallenrij en welk getal is verdwenen?
- Het inrichten van een vissenwinkel
- Prijslijsten maken: vissen natekenen van een ontwerp, lijnen tekenen met een lat en het juiste getal erbij plaatsen
- 2 dezelfde vissen zoeken uit het aquarium in de spelletjeshoek
- de juiste letters vinden op de pingpongballetjes in de waterbak
- De poppenhoek werd een onderwaterwereld met allerlei dieren en attributen
- Tekenen aan de hand van stappenplannen om zo figuren te maken voor onze mini-poppenkast
- Zelfstandig een haaienkroon maken
 

    

 

 

 

THEMA: KUNST

Gedurende dit thema kwamen verschillende kunstenaars naar voor. Zo leerden we meer bij over Keith Haring, Piet Mondriaan, Vincent Van Gogh, Jackson Pollock en Wassily Kandinsky. 

  

 

We haalden zelf ook eens de kunstenaar of kunstenares in ons naar boven. 1 iemand mocht model zitten terwijl de andere goed keek en een mooi portret maakte. 

 

  

Onze poppenhoek werd een schildersatelier waar we met allerlei attributen aan de slag konden. 

 

We kregen ook bezoek van een echte kunstenares! Ze bracht enkele kunstwerken mee en vertelde ons wat meer over zichzelf en hoe ze dit allemaal doet. Ook de kleuters hadden enkele vragen voorbereid. Tenslotte mochten ze samen met de kunstenares ook eens aan de slag. Wat een pret! 

METERS EN PETERS KIEZEN UIT HET 5DE LEERJAAR

Volgend jaar zetten wij de grote stap naar het 1ste leerjaar. We veranderen niet alleen van klas, maar gaan meteen ook naar het grote gebouw met de grote speelplaats. Als we een vraagje hebben of het toilet niet weten zijn, kunnen wij steeds op onze meter of peter rekenen. We leren elkaar eerst wat beter kennen tijdens deze spelletjesvoormiddag.