THEMA: WATER

Na de drukke dagen rond de Fancy Fair en Vaderdag, leerden we ook meer bij over 'water'.
Enkele zaken die aan bod kwamen in de klas:
- Gesprekken over 'zuinig zijn met water' en samenwerkingsopdracht
- Herhaling van enkele letters met de pingpongballetjes uit de waterbak
- Enkele zeedieren bespreken en nadien uitwerken als versiering voor de fancy fair
- Het juiste aantal schelpen verdelen over de 2 zeedieren: begrippen zoals meer, minder, evenveel worden herhaald. We leerden hoe 'een sommetje' eruit ziet en leerden de symbolen + en = kennen.
- Muntthee maken mét een beetje lekkere honing uit Bastion 8
- Tel - en taalspelletjes: aantal woorden in een zin, lettergrepen, hakken en plakken, 2 dezelfde woorden herkennen,…
- Vormen van getallenrij en welk getal is verdwenen?
- Het inrichten van een vissenwinkel
- Prijslijsten maken: vissen natekenen van een ontwerp, lijnen tekenen met een lat en het juiste getal erbij plaatsen
- 2 dezelfde vissen zoeken uit het aquarium in de spelletjeshoek
- de juiste letters vinden op de pingpongballetjes in de waterbak
- De poppenhoek werd een onderwaterwereld met allerlei dieren en attributen
- Tekenen aan de hand van stappenplannen om zo figuren te maken voor onze mini-poppenkast
- Zelfstandig een haaienkroon maken