Wij streven naar een groene school waar iedereen welkom is, elk  kind centraalstaat en we samen de diversiteit van onze wereld respecteren.

 

Een hartelijke school voor iedereen

Opvoeding en vorming bloeien volgens ons het best in een omgeving waar kinderen zich welkom en veilig voelen. Veel aanmoediging, oprechte interesse en tijd voor wat kinderen bezighoudt, aandacht voor zorg, een vriendelijk woord, kameraadschap.

 Zich goed voelen op onze school is een belangrijke bekommernis.

 

 Een respectvolle school

 Aangezien wij niet gebonden zijn aan een bepaalde ideologie eerbiedigen wij de opvattingen en de overtuigingen van alle leerlingen en hun ouders.

 Elk kind is even bijzonder. Elk kind heeft zijn “eigen aard” en dat willen we graag respecteren.

 Openheid voor diversiteit gaat hand in hand met hoffelijkheid, vriendelijkheid, aanvaarding van reglementen, fair play, … .  

 De warme relaties die wij nastreven zijn geen synoniem van een softe, zachte benadering. Wij willen ieder laten nadenken over de maatschappelijke realiteit.

 Een groene school

 In een tijd waarin we ons zorgen maken over het klimaat, willen wij ons inzetten om onze leerlingen op te voeden tot milieubewuste mensen. Onze school wil op een structurele manier werken rond milieu. Daarnaast zijn we er ook van overtuigd dat een groene omgeving het leren van de kinderen positief beïnvloedt. Leren, spelen, bewegen, werken in een groene school versterkt de binding en het respect van onze kinderen voor de natuur.

 Samen leren, samen leven  

                                      Samen school beleven

 

Zin voor initiatief is de motor van onze samenleving en van onze school !


ONZE DOELSTELLINGEN

Kwaliteitsonderwijs

Open School

Rustige natuurlijke omgeving

Aandacht voor orde, beleefdheid, respect,

Ondernemende school

Warme school


Zoals de naam het zegt, moet een basisschool de basis leggen voor de verdere schoolloopbaan van de kinderen.

Er zijn vele manieren om die basis te leggen. Dat is één van de redenen waarom scholen verschillend zijn. Basisschool ‘t Konkelgoed heeft een

duidelijk profiel uitgewerkt dat de bovenstaande doelstellingen onderschrijft.

Een kind moet de beste kansen krijgen om op te groeien tot een gelukkig en volwassen mens.

Wij willen een school zijn waar het voor alle kinderen fijn is de belangrijkste tijd van hun jonge leventje door te brengen, waar de kinderen zich veilig voelen en de nodige persoonlijke aandacht krijgen.

 

Kwaliteitsvolonderwijs en eigentijdse werkvormen

De vernieuwde werkvormen zoals groepswerk, contract– en hoekenwerk en de nieuwste methodes verhogen de betrokkenheid bij de lessen en zorgen voor betere leerresultaten.

De kinderen leren gericht werken in eigen tempo met aandacht voor succeservaringen. Ze leren zelfstandig naar middelen grijpen bij het oplossen van problemen.

Kinderen moeten zich actief, kritisch en creatief kunnen ontwikkelen. Wij hechten daarom veel belang aan zelfwerkzaamheid, welbevinden en verantwoordelijkheidszin.

Er is eveneens een degelijke opvolging van problemen door middel van leerlingenvolgsystemen, een zorgcoördinator en SES-leerkrachten (bij ons PLUS-leerkrachten).

Wij zorgen voor een omgeving waarin zij zich intellectueel en creatief kunnen uitleven, met een open blik op de wereld, zodat ze harmonieus kunnen omgaan met anderen en met mensen die “anders” zijn.

We beschikken over een educatief speelbos, buitenklas, buitenateliers... .

De betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren stellen wij op prijs. Naast meedenken wordt meewerken erg gewaardeerd.

Opgroeien in een veilige en geborgen omgeving zijn belangrijke elementen om succesvol te kunnen leven.

Rustige natuurlijke omgeving

Om op een zinvolle wijze de wereld van mensen, dieren en planten te leren ontdek-ken, heb je een gezonde en uitdagende omgeving nodig.

Onze groene leeromgeving biedt de kinderen alle kansen om te ervaren hoe ze zich vrij, maar veilig en bewust kunnen oriënte-ren in de wereld. Met eigen natuurprojecten die, samen met onze natuurouders, uitgewerkt worden in eigen omgeving alsook tijdens de zeeklassen.


Aandacht voor orde, beleefdheid en respect

Orde, beleefdheid en respect zijn voor ons geen holle woorden, ze maken deel uit van een degelijke opvoeding.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook sociaal kunnen functioneren. On-ze kinderen leren respect en begrip voor elkaar door onderlinge verdraag-zaamheid en hulpvaardigheid.

Naar elkaar luisteren en met elkaar spreken leren onze kinderen in vele kringgesprekken.

De kinderen leren hier ook elkaars sterke en zwakke kanten kennen en aan-vaarden. Hiervoor maken wij gebruik van de Axenroos.

Een ondernemende & warme school

Een team dat open staat voor vernieuwing en zich constant bijschoolt, lessen die inspelen op wat leeft bij de kinderen, leerlingen die aangemoedigd worden om verantwoordelijk-heden te nemen en voorstellen te doen.

Zin voor initiatief is

de motor van onze school !